Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto
Työpaja

Miten globaalin kehityksen muutos hämmentää metsäalaa?

Maanantaina 17.5.2010 kello 12.30 – 17.00
Ravintola Pääposti, kokoustila Postimestari (Mannerheiminaukio 1B, Helsinki)

Onko paluuta maailmantalouden kasvu-uralle vai ovatko sen perusedellytykset muuttuneet? Vaikuttavatko maailman voimasuhteiden muutokset todella Suomen metsäalaan? ”Luonnonvaranationalismi” on nostamassa päätään: jääkö se vain välivaiheeksi?

Työpajassa pohditaan, rajoittaako yhteiskunnallisen toimintaympäristön muuttuminen metsäalan toimintamahdollisuuksia Suomessa. Vai avaako se aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Metsäalan murroksen suuruuden ja alan tulevaisuuteen liittyvästä epävarmuuden vuoksi metsäalan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä kaivataan tähänastista laaja-alaisempaa tietoa, jotta metsäalan kehittämiseksi tehtävien linjausten ja toimenpiteiden ”osumatarkkuus” olisi mahdollisimman hyvä.

Metsäalan ennakointiyksikön tekeillä olevassa selvityksessä on valittu lähempään tarkasteluun kuusi maailmaan ja Suomen metsäalaan vaikuttavaa osa-aluetta: talous, ilmasto- ja energiapolitiikka, luonnonvara- ja maankäyttöpolitiikka, kulutuskäyttäytymisen muutos, aluekehitys- ja innovaatiopolitiikka sekä poliittiset arvostukset ja käytännöt.

Työpajassa esitellään osa-alueiden mahdollisia kehityskulkuja kansainvälisellä tasolla. Osallistujat arvioivat yhdessä, miten ennakoitu kehitys voi vaikuttaa metsäalaan ja sen mahdollisuuksiin Suomessa.

Ohjelma

12.30 Miksi selvitys ja työpaja
Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö
  Mihin maailmantalous on menossa? Esitys PDF
Christer Lindholm, Åbo Akademi
Miten poliittiset suhteet saattavat muuttua maailmassa? Esitys PDF
Rauli Mickelsson ja Petri Kylliäinen, Tampereen Yliopisto
  Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Esitys PDF
Jarmo Vehmas, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
  Ruokaturvallisuuden korostumisen vaikutukset maankäyttöön Esitys PDF
Pekka Jokinen, Tuija Mononen ja Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto
Keskustelu: Kehityssuuntien väliset jännitteet
14.30 Kahvi
14.50 Miten EU ja innovaatiopolitiikka vaikuttavat alueiden kehittämiseen? Esitys PDF
Heikki Eskelinen ja Timo Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto
  Kuluttajien arvoissa ja asenteissa tapahtuvat muutokset Esitys PDF
Sari Tuuva-Hongisto, Metsäalan ennakointiyksikkö ja Päivi Timonen, Kuluttajatutkimuskeskus
Keskustelu: Kehityssuuntien vaikutukset metsäalaan
17.00 Työpaja päättyy


Lisätietoja: Jakob Donner-Amnell, etunimi.sukunimi@uef.fi, puh. (013) 251 4448 ja Saija Miina, puh. (013) 251 4008.


Selvitys toteutetaan osana Metsäalan uuden liiketoiminnan ennakointi -hanketta, joka rahoitetaan Manner-Suomen ESR-toimintaohjelman Itä-Suomen suuralueosiosta.