Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Metsäalan tulevaisuusseminaari
Mitä asiakas- ja käyttäjälähtöisyys tarkoittaa metsä- ja metsäenergia-alalla?

Tiistai 10.2.2009 kello 8.45–12.15
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Metsä- ja bioenergia-alan ohjelmissa ja kehittämisessä peräänkuulutetaan toistuvasti asiakas- ja käyttäjälähtöistä uusiutumista, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten asiakas saadaan mukaan tuotteen tai palvelun kehittämiseen? Miten asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä voidaan parantaa yrityksissä ja organisaatioissa?

Seminaarialustukset virittävät osallistujat pohtimaan ja keskustelemaan metsä- ja metsäenergia-alan yritysten ja organisaatioiden asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä. Seminaari on tarkoitettu kaikille metsä- ja metsäenergia-alan sekä niiden lähialojen yrityksille, julkisille organisaatioille, kehittäjille, konsulteille, kouluttajille ja tutkijoille, jotka miettivät tuotteidensa tai palvelujensa kehittämistä asiakas- tai käyttäjälähtöisemmäksi.

Ohjelma

8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.10 Seminaarin tavoite
Seminaarin puheenjohtaja Anssi Niskanen, Metsäalan ennakointiyksikkö, Joensuun yliopisto
  Kulutuksen trendit Esitys PDF
Tutkimuspäällikkö Anu Raijas, Kuluttajatutkimuskeskus
  Miten asiakas otetaan mukaan uuden tuotteen/palvelun kehitysprosessiin? Esitys PDF
Projektipäällikkö Ulla Räty, Monialainen innovatiivinen tuote- ja palvelukehitysympäristö, D'ART muotoilun palvelukeskus, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
  Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen: suunnitteleeko asumista yhteiskunta, rakentaja vai asukas? Esitys PDF
Hankekehityspäällikkö Matti Kuronen, YIT
10.50 Pienryhmätyöskentely (yhteenveto PDF) : mitä asiakas- ja käyttäjälähtöisyys tarkoittaa ryhmälle valitun tuote- ja palvelukokonaisuuden näkökulmasta ja mitä tulisi tehdä sen asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden parantamiseksi? Mitä tulevaisuustiedon kapeikkoja löydettiin?
  Yleiskeskustelu pienryhmien johtopäätöksistä ja näkemyksistä: miten parantaa metsä- ja metsäenergia-alan asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä?
12.15 Seminaarin päätös