Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Metsäalan ennakointiyksikön julkaisut ja raportit

Petri Heino. 2011. Puurakentamisen osaaminen ja osaajat - Kansallinen kartoitus. Raportti. 88 s.

Sari Pitkänen, Jouni Pykäläinen ja Saija Miina. 2010. Metsäalan tulevaisuusverstas, osa II 7.10.2010, raportti. 34 s.

Sari Tuuva-Hongisto. 2010. Analyysi otakantaa.fi-foorumilla käydystä metsien käyttöä ja metsänkäsittelymenetelmiä koskevasta keskustelusta. Raportti. 11 s.

Sari Tuuva-Hongisto. 2010. Puu asumisessa - kuluttajanäkökulma puurakentamiseen. Raportti. 58 s.

Anssi Niskanen, Marja Kokkonen, Pekka Ripatti ja Katja Matveinen-Huju. 2010. Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus Kansallisen metsäohjelman 2015 toteutukseen. Raportti. 27 s. + liitteet.

Ilkka Pirhonen, Anssi Niskanen ja Saija Miina. 2009. Energiatuotannon ja puutuoteteollisuuden yhteistyömahdollisuudet. Loppuraportti. 32 s. Yhteenveto.

Anssi Niskanen. 2009. Metsätalouden skenaariot Pohjois-Pohjanmaalla - Elinkeinomahdollisuudet, edistämiskeinot ja toimenpiteet. Loppuraportti. 21 s.

Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna Väyrynen. 2009. Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Loppuraportti. 81 s.

 

Metsäalan tulevaisuusfoorumissa julkaistua ennakointikirjallisuutta:

Niskanen, A., Donner-Amnell, J., Häyrynen, S. ja Peltola, T. 2008. Metsän uusi aika. Kohti monipuolisempaa metsäalan elinkeinorakennetta. Metsäalan tulevaisuusfoorumin loppujulkaisu. Silva Carelica 53. http://joypub.joensuu.fi/publications/other_publications/metsan_uusi/metsanuusi.pdf

Häyrynen, S., Donner-Amnell, J. ja Niskanen, A. 2007.  Globalisaation suunta ja metsäalan vaihtoehdot. Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta. Tiedonantoja No. 171. 241 s. http://joypub.joensuu.fi/publications/other_publications/hayrynen_globalisaation/

Peltola, T. 2007. Metsäalan arvoketjujen elinkeinomahdollisuudet. Metsäalan tulevaisuusfoorumin raportti. 84 s. http://www.metsafoorumi.fi/dokumentit/ arvoketjut.pdf

Helynen, S., Flyktman, M., Asikainen, A. ja Laitila, J. 2007. Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet. VTT tiedotteita 2397. 67 s.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2397.pdf