Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Hyviä käytäntöjä

Alla on esimerkkejä ennakointimenetelmien käytöstä sekä siitä, miten ennakointia ja tulevaisuudentutkimusta on sovellettu esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen.

 • ETU - Ennakoinnilla tuloksiin (Tampereen aikuiskoulutuskeskus) PDF
 • CID – LAB räätälöityjä ennakointipalveluita yritysten kehittämiseen (Turun kauppakorkeskoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus) PDF
 • Innovaatiosessio (Lahden tiede- ja yrityspuisto ja LUT Lahti School of Innovation) PDF
 • Innoklubi (Lahden tiede- ja yrityspuisto ja LUT Lahti School of Innovation) PDF
 • Metsäalan tulevaa kehitystä ennakoivat heikot signaalit (Metsäalan tulevaisuusfoorumi) linkki sivuille
 • Metsäalan heikkojen signaalien luotaus (Metsäalan tulevaisuusfoorumi ja Metsähallitus) PDF
 • Innovaatiopaja metsäalaan osaamiseen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseksi (Metsäalan ennakointiyksikkö) PDF
 • Delfoi-menetelmä Metsäalan tulevaisuusfoorumin selvityksissä PDF
 • Sosiaalinen verkostoanalyysi delfoi-paneelien valintamenetelmänä PDF
 • Skenaariolähtöinen strategiatyö (Capful Oy) PDF
 • KIP - Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut PDF

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkuvauksia löydät muun muassa Topi - Tulevaisuuden tutkimuksen oppimateriaalista ja The FOR-LEARN Online Foresight Guide -sivuilta.