Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Muut selvitykset ja palvelut

Metsäalan ennakointiyksikkö toteuttaa erillisrahoitettuja toimeksiantoja, joissa hyödynnetään yksikön tutkimus- ja ennakointiosaamista, metsäalan tuntemusta, laajaa verkottumista sekä Joensuun yliopiston monipuolista ja korkeatasoista metsä-, yhteiskunta- ja ympäristöalan asiantuntijaverkostoa. Eri toimialoille tarjottavissa asiakaskohtaisissa palveluissa tulevaisuutta luodataan asiakkaiden tarpeiden mukaan heidän omien päätösten ja strategioiden tueksi. Metsäalan ennakointiyksikkö välittää omia asiantuntijoitaan esimerkiksi alustajiksi tai konsulteiksi.

Metsäalan ennakoinnin kokemus ja asiantuntijaverkosto perustuvat viisivuotisen Metsäalan tulevaisuusfoorumin (2003-2008) kokemuksiin sekä vuonna 2008 toimintansa aloittaneen Metsäalan ennakointiyksikön laajaan verkottumiseen yhteiskunnan ja yrityselämän eri aloille.

Vahvoja osaamisalueitamme ovat:

 • metsäalan tulevaisuuskysymysten syvällinen ymmärtäminen
 • yhteiskunta-, ympäristö- ja kuluttajamuutoksen ennakointi
 • tulevaisuuden tutkimusmenetelmien soveltaminen kehityshankkeissa
 • innovaatiotoiminnan tukeminen
 • asiantuntijatiedon viestintä

 

Referenssit

 • Maa- ja metsätalousministeriö. Metsäalan tulevaisuusfoorumi. 2003-2008.
 • Opetusministeriö. Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa. 2008-2009. Loppuraportti
 • Kainuun TE-Keskus. Kainuun teemaohjelmien tulevaisuusseminaari. 2008.
 • Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa. Skenaariotyöpajojen toteutus. 2009. Loppuraportti
 • Pohjois-Karjalan TE-keskus ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Pohjois-Karjalan ELY-muutostyöryhmän strategiaseminaarin ja siihen sisältyvän työpajan toteutus. 2009.
 • Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristökeskuksen toiminnan suunnittelutyöpajojen toteutuksen tuki. 2009.
 • Maa- ja metsätalousministeriö. Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus metsäalan tulevaisuuskuvaan vuoteen 2020 mennessä. 10/2009-1/2010. Raportti
 • Maa- ja metsätalousministeriö. Analyysi otakantaa.fi-foorumilla käydystä metsien käyttöä ja metsänkäsittelymenetelmiä koskevasta keskustelusta. 2010. Raportti

Halutessasi lisätietoja palveluistamme ota yhteyttä:

Anssi Niskanen
Johtaja - Metsäalan ennakointiyksikkö
puh. 050 463 4498