Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Hankkeet

Metsäalan ennakointiyksikössä on käynnissä kaksi kolmivuotista, kiinteästi toisiinsa liittyvää hanketta: Metsäalan uuden liiketoiminnan ennakointi ja Ennakointi metsäalan päätöksenteon tukena.

Näiden lisäksi ennakointiyksikkö toteuttaa erillisrahoitettuja toimeksiantoja ja tilausselvityksiä, joissa hyödynnetään yksikön tutkimus- ja ennakointiosaamista, metsäalan tuntemusta ja laajaa verkottumista. Ennakointiyksikkö myös välittää omia asiantuntijoitaan esimerkiksi tilaisuuksien puhujiksi ja konsulteiksi.

Muita hankkeita ja toimeksiantoja:

Päättyneet hankkeet ja toimeksiannot:

  • Analyysi otakantaa.fi-foorumilla käydystä metsien käyttöä ja metsänkäsittelymenetelmiä koskevasta keskustelusta. 2010. Raportti.
  • Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus metsäalan tulevaisuuskuvaan vuoteen 2020 mennessä. 2009-2010.
  • Pohjois-Karjalan TE-keskus ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Pohjois-Karjalan ELY-muutostyöryhmän strategiaseminaarin ja siihen sisältyvän työpajan toteutus. 2009.
  • Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristökeskuksen toiminnan suunnittelutyöpajojen toteutuksen tuki. 2009.
  • Opetusministeriö. Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa. 2008-2009. Loppuraportti
  • Kainuun TE-Keskus. Kainuun teemaohjelmien tulevaisuusseminaari. 2008.
  • Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa. Skenaariotyöpajojen toteutus. 2009. Loppuraportti