Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Ennakointi metsäalan päätöksenteon tukena

Ennakointi metsäalan päätöksenteon tukena -hankkeessa (2008-2009) keskitytään tulevaisuustiedon välittämiseen metsäalan toimijoille. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen keskeiset työmuodot ovat tulevaisuusseminaarit ja sidosryhmäyhteistyö.

Tulevaisuusseminaarien tavoitteena on nostaa yleiseen keskusteluun metsäalan uuden liiketoiminnan kehityksen kannalta merkittäviä kysymyksiä, lisätä osallistujien tietoa näistä kysymyksistä, sekä keskustella toimenpiteistä ja keinoista, joilla uusien liiketoimintamuotojen kehitystä voidaan edistää. Seminaareja järjestetään kerran vuodessa. Ne suunnitellaan interaktiivisiksi, keskusteleviksi ja uusien ideoiden esilletuloa kannustaviksi.

Keskeisin sidosryhmäyhteistyön muoto on metsäalan sidosryhmien edustajista koostuva tukiryhmä, jonka tehtävänä on ehdottaa ja kommentoida toteuttavien tulevaisuusselvitysten aiheita ja sisältöä. Tukiryhmään kuuluvat pääsihteeri (Kansallinen metsäohjelma) Marja Kokkonen (maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto, pj.), johtava asiantuntija Ilmari Absetz (TEKES), puheenjohtaja Juha Hakkarainen, (Suomen metsäyhdistys), johtaja Timo Heikka (Stora Enso Biorefining & Bioenergy), metsäpäällikkö Harri Karjalainen (WWF), kehitysjohtaja Hannu Kivelä (Ponsse Oy), toiminnanjohtaja Timo Leskinen (Järvi- Suomen metsänomistajien liitto),  puheenjohtaja Mikko Lindell (Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, Mäkelän Lomatuvat), tutkimusjohtaja Leena Paavilainen (Metsäntutkimuslaitos), kehitysjohtaja Tapio Pouta (Metsähallitus), yksikön johtaja Antro Säilä (Metsäteollisuus ry).