Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus metsäalan tulevaisuuskuvaan vuoteen 2020 mennessä

Metsäalan ennakointiyksikkö toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta asiantuntijaselvityksen talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutuksista kansallisen metsäohjelman toteutukseen. Tämä tulevaisuustyö tehdään kansallisen metsäohjelman väliarvioinnin tueksi taloustilanteen muuttumisen aiheuttaman toimintaympäristön muutoksen vuoksi. Aikataulu: lokakuu 2009 - tammikuu 2010.

Toteutus ja aikataulu:

  • Aloitustilaisuus 3.11.2009 Hotelli Arthur: muodostetaan työryhmät, keskustellaan työryhmien työskentelystä, sovitaan kotitehtävästä sekä työryhmän puolen päivän työpajasta myöhemmin marraskuussa.
  • Kotitehtävä: Pohditaan ennen työpajaa omia arvioita KMO:n painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden toimivuudesta viidessä skenaariossa (EVA 1-4 ja METLA 1). Apuna voi käyttää työohjeen taulukoita.
  • Työpaja: Ryhmät kokoontuvat puolen päivän mittaiseen työpajaan, jossa keskustellaan kotitehtävästä ja kirjataan ryhmän näkemys KMO:n painopisteistä, tavoitteista ja toimenpiteistä – kuinka toimivia ne ovat erilaisissa tulevaisuusskenaarioissa, kuinka niitä kannattaisi muuttaa ja mitä uusia painopisteitä, tavoitteita tai toimenpiteitä tarvitaan.
  • Kotitehtävä: Viimeistellään arviot käyttäen hyväksi työohjeen taulukoita.
  • Lopputilaisuus ja työpaja 14.1.2010 Helsinki: Esitellään työryhmien arviot keskusteltavaksi. Vaikuttaa loppuraportin sisältöön.
  • Raportti: Työ raportoidaan maa- ja metsätalousministeriölle 31.1.2010 mennessä ja sitä voidaan hyödyntää KMO väliarvioinnissa.

Tulevaisuusseminaari: Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus Kansallisen metsäohjelman toteutukseen. 14.1.2010

Asiantuntijaselvityksen johtopäätökset, alustukset:

Metsäteollisuuden ja -talouden kilpailukyky, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Marja Hilska-Aaltonen PDF

Metsien ilmastohyödyt ja energiakäyttö, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Pirkko Heikinheimo PDF

Metsien monimuotoisuus ja ympäristöhyödyt, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ilkka Heikkinen PDF

Metsien virkistyskäyttö ja kulttuuri, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Pauli Wallenius PDF

Metsäalan osaaminen ja hyväksyttävyys, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Tiina Eklund PDF

Kansainvälinen metsäpolitiikka, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Heikki Granholm PDF

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi, varatoimitusjohtaja Petteri Pihlajamäki, Pöyry Forest Industry Consulting Oy PDF

Aloituskokous 3.11.2009:

EVAn globaalit skenaariot: Tulevaisuuden pelikentät (Annika Ahtonen, projektipäällikkö, EVA) PDF

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015 ja 2020 (Riitta Hänninen, vanhempi tutkija, Metsäntutkimuslaitos) PDF

Asiantuntijaselvityksen tavoite, työvaiheet ja aikataulu (Anssi Niskanen, johtaja, Metsäalan ennakointiyksikkö, Joensuun yliopisto) PDF

Työohjeet Word-dokumentti

Työryhmät PDF

Tausta-aineisto:

Kansallinen metsäohjelma 2015 PDF

EVAn globaalit Skenaariot Tulevaisuuden Pelikentät PDF

Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen. Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020. Metlan työraportteja 122. PDF

Kansallisen metsäohjelman 2015 ennakkoarviointi PDF

KMO:n toimintaympäristön muutosta ennakoineita töitä:

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta
•  Luku 4 ja liite 1 kokonaan, luku 6 s. 67-69 ja 74-78, luku 8 kokonaan.