Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Ajankohtaista

Keskustelu- ja kirjan julkistamistilaisuus Maailma haastaa - metsä tulevaisuuden ratkaisuissa
15.8.2011 kello 12.30 Joensuu (sali AU206, Aurora II -rakennus, Yliopistokatu 2). Kutsu
------

Raportti on ilmestynyt: Petri Heino: Puurakentamisen osaaminen ja osaajat - Kansallinen kartoitus. Raportti.
------

Tulevaisuusseminaari
Miten metsä näkyy suurten haasteiden ratkaisuissa?
Keskiviikko 25.5.2011 kello 12.00 - 16.15
Hotelli Arthurin juhlasali, Vuorikatu 19, Helsinki
. Ohjelma ja esitykset
------

Raportti on ilmestynyt: Sari Pitkänen, Jouni Pykäläinen ja Saija Miina: Metsäalan tulevaisuusverstas, osa II 7.10.2010, raportti.
------

Raportti on ilmestynyt: Sari Tuuva-Hongisto: Analyysi otakantaa.fi-foorumilla käydystä metsien käyttöä ja metsänkäsittelymenetelmiä koskevasta keskustelusta. Raportti.
------

Selvitysraportti on ilmestynyt. Sari Tuuva-Hongisto: Puu asumisessa - kuluttajanäkökulma puurakentamiseen. Raportti
------

Metsäenergia-hankkeessa syntynyt julkaisu (yhteistyö Metsäalan ennakointiyksikön kanssa): Ihalainen, T. & Niskanen, A: Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa Lyhennelmä ja raportti
------

Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus Kansallisen metsäohjelman 2015 toteutukseen. Selvityksen kuvaus ja raportti.

-------------------

 

 

 

 

 

 

Arkisto