Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Ajankohtaista - arkisto

Työpaja: Puurakentaminen lisääntyy, riittääkö osaaminen?
2.3.2011 Lisätietoja
------

Aamukahvitilaisuus Puu asumisessa 10.12.2010 klo 8.30-10.30 Lieksa. Kutsu ja ohjelma
------

Aamukahvitilaisuus Puu asumisessa 17.12.2010 klo 8.30-10.30 Kitee. Kutsu ja ohjelma
------

Maa- ja metsätalousministeriön Kansallisen metsäohjelman ja työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman Toinen Metsäalan tulevaisuusverstas 7.10.2010 Helsinki. Kuvaus
------

Työpaja:Miten globaalin kehityksen muutos hämmentää metsäalaa? 17.5.2010 Helsinki. Työpajan ohjelma ja esitykset.
------

Kutsuseminaari: Eikö ekologisuus myy? Uusia näkökulmia puurakentamisen menestykseen 6.5.2010 Helsinki. Seminaarin ohjelma ja esitykset.
------

Metsäalan tulevaisuusseminaari: Rakennusmateriaalien ympäristökilpailukyky – pärjääkö puu?
17.2.2010 Helsinki

Videot alustuksista ja kalvot

-------------------

Energiatuotannon ja puutuoteteollisuuden yhteistyömahdollisuudet -selvitys on valmistunut ja raportti on saatavilla elektronisena. Selvityksen tavoitteena oli löytää uusia yritysyhteistyömahdollisuuksia ja -malleja puutuoteteollisuuden ja energiantuotannon rajapinnalta sekä keinoja niiden toteuttamiseksi. Yhteenveto.

-------------------

Metsäbiomassasta uusia tuotteita -seminaari 18.11.2009
Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, Joensuu, netWork Oasis, Temple of Challenge

Esitykset ja työpajan tulokset.

-------------------

Metsätalouden skenaariot Pohjois-Pohjanmaalla - Elinkeinomahdollisuudet, edistämiskeinot ja toimenpiteet.

Skenaariotyö toteutettiin osana Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen koordinoimaa Innometsä-hanketta ja yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun HyvAmo-hankkeen kanssa. Skenaariotyön toivottiin auttavan molempien hankkeiden tavoitteiden saavuttamista. Skenaariotyön koordinoi Metsäalan ennakointiyksikkö.

Ensimmäisessä työpajassa asetetut tavoitteet skenaariotyölle olivat elinkeinojen edistäminen, tulevaisuuden vaihtoehtojen kartoittaminen, ennakoiminen ja uhkakuvien tunnistaminen, kokonaisuuden näkeminen ja ajattelun avartaminen sekä metsäalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden tulkinta ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Loppuraportti

-------------------

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Loppuraportti (PDF 1316 KB)

Seminaari Kotkan Merikeskus Vellamossa 10.3.2009
Yhteenveto selvityksen tuloksista ja johtopäätöksistä (PDF 303 KB)
Osmo Kuusi: Biotuotannon ja bio-osaamisen haasteet Suomessa (PDF 310 KB)
-----

Uutta voimaa uusiutuvista -työpaja
Tiistai 29.5.2009 klo 9–14, NetworkOasis, Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15

Uusiutavat energiat, Suomessa erityisesti bioenergia, on yhä kasvava ala, jossa on sekä
tarvetta että tilaa sellaisille uusille tuotteille ja palveluille, joiden avulla alan yritykset ja
toimijat voivat parantaa kilpailukykyään vientimarkkinoillakin.

Työpajan tavoitteena on etsiä bioenergian hankintaan, tuotantoon ja käyttöön konkreettisia ratkaisuja. Tämä tapahtuu etsimällä alan pullonkauloja, ongelmia ja kipupisteitä sekä katsomalla, miten ne voi ratkaista. Työpajassa käytännön toimijat voivat esittää suoraan toiveitansa hanketoimijoille ja miettiä myös, voisiko joihinkin ongelmiin löytää ratkaisun yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Ohjelma. Lisätietoja: Ville Kuittinen, etunimi.sukunimi@pkamk.fi

-------------------

Puutuoteteollisuuden ja energiantuotannon yhteiset liiketoimintamahdollisuudet -selvityksen työpaja
Perjantaina 17.4.2009 klo 9.00 – 11.30 Joensuun yliopiston Natura-talon salissa N101

Työpajassa keskustellaan uusista puutuoteteollisuuden ja energiantuotannon liike- ja yhteistoiminnan mahdollisuuksista sekä toiminnan esteistä. Lisätietoja: Ilkka Pirhonen, etunimi.sukunimi@joensuu.fi, (013) 251 4438.

-------------------

Metsäalan tulevaisuusseminaari
Mitä asiakas- ja käyttäjälähtöisyys tarkoittaa metsä- ja metsäenergia-alalla?

Tiistai 10.2.2009 kello 8.45–12.15
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Seminaarin ohjelma ja esitykset
Pienryhmäkeskustelujen yhteenveto